Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, vinterbilete

Informasjonskveld ved Hafstad vgs for føresette og elevar i 10. klasse onsdag 24. januar

Program:

Kl. 19.00: Felles samling i kantina med presentasjon av skuletilbodet. Kl. 19.45 – 21.00: Parallelle sesjonar med informasjon om ulike fag og programområde.

 

 

Ved utfyllande spørsmål ta direkte kontakt med skulen ved rådgjevarane:

Magne Aardal: magne.aardal@sfj.no eller 41530878

Bjørg Indrebø: bjorg.indrebo@sfj.no eller 99162132

 

Velkommen til informasjonskveld

Nina Bygstad

Rektor

 

Avisannonse 1F, JPG-fil.jpg