Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Ingen nye smittetilfeller etter mandag 22.03.21

Måndag kveld den 22.03.21 fekk to av våre elevar svar på positiv  Covid-19-test. I dialog med smittevernslegen vart to klassar og nokre lærarar sett i karantene og testa. Ingen fleire frå skulen eller Sunnfjord kommune har testa positiv etter dette. Viser til oppdatert informasjon på Sunnfjord kommune si nettside https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/siste-nytt-om-koronasituasjonen/