Aktivitetsdag ved Hafstad vgs våren 2016, foto - Rune Thingnes

Aktivitetsdag ved Hafstad vgs våren 2016, foto - Rune Thingnes

Interessert i å jobbe på Hafstad vgs?

Vi treng av og til vikarlærarar i ulike fag ved Hafstad vgs. Ynskjer du å vere vikarlærar t.d. i kroppsøving? Ta kontakt med skulen.

Om arbeidsgiver:

Hafstad vidaregåande skule held til i eit moderne og spennande skulebygg, vakkert plassert ved elva Jølstra i Førde sentrum. Skulen har 75 tilsette og 470 elevar. Skulen tilbyr Studiespesialiserande utdanningsprogram, Kunst, design og arkitektur, Medium og kommunikasjon og nettbasert vaksenopplæring. Hafstad vidaregåande skule er ein av tre eksamensskular i Sogn og Fjordane. Skulen legg stor vekt på eit godt læringsmiljø og eit stimulerande og rikt fellesskap for elevar og tilsette.

Foto: Rune Thingnes