Hafstad vidaregåande skule
Avslutningsfest for avgangselevane 3

Invitasjon AVSLUTNINGSFEST for avgangselevane 20. juni kl. 19.00.

Stad: Kantina på Hafstad vgs. Vi håpar klassane medverkar til talar og underhaldning. Med helsing Nina Bygstad, rektor.

Avslutningsfest plakaten.jpg