Russen vatnkrig på hafstad

Invitasjon til foreldremøte for RUSS 2020

Mo og Øyrane vgs., Hafstad vgs., russestyra  inviterer i år til felles russeforeldremøte, i lag med samarbeidspartar i Sunnfjord kommune og politi (SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggande tiltak). Foreldremøte vil ha fokus på korleis vi saman kan legge til rette for ei så trygg russetid som mulig: Stad og tid: Kantina på Hafstad vgs. 2. mars kl. 18.00-19.30.

Invitasjon til foreldremøte Russ 2020!

Mo og Øyrane vgs., Hafstad vgs., russestyra  inviterer i år til felles russeforeldremøte, i lag med samarbeidspartar i Sunnfjord kommune og politi (SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggande tiltak)

Foreldremøte vil ha fokus på korleis vi saman kan legge til rette for ei så trygg russetid som mulig:

  • Tidligare erfaringar.

  • Kva bør foreldre vere merksame på?

  • Russeforeldrenettverk

  • Informasjon om bruk av festplassen.

Vi planlegg i tillegg ein felles førebyggande dag for russen 20.04.20.

Møte blir måndag 02.03 kl. 18:00 – 19:30 i kantina på Hafstad vidaregåande skule

Arrangør: MOY og Hafstad vgs, russestyra og SLT i Sunnfjord kommune