Ikonmaleri

KDA-elevar på ikonutstilling

Elevar frå KDA-klassane var på ei spennande utstilling i Førdehuset rett før haustferien. Dei utstilte ikonmaleria var utført av kunstnaren Solrunn Nes. Etter utstillinga, fekk elevane prøve seg på teknikken med å lage ikonmaleri, med god vegleiing frå kunstnaren. (Klikk på tittelen for å sjå bilete) 

Opplegget med utstilling og workshop for KDA denne dagen blei arrangert som ein del av eit samarbeid mellom Sunnfjord kunstlag og Hafstad vgs.

Her kan du finne meir informasjon om ikonkunst (på nettsida til Solrunn Nes)

Foto: Karoline Vie. Tekst: Mona Fossdal

01 Utstilling og orientering frå kunstnaren.jpg

Over: Kunstnaren Solrunn Nes fortel om arbeida sine

02 KDA-elevar prøver ut ikonmaleriteknikken.jpg

Over: Elevar frå KDA på Hafstad vgs lærer å lage ikonmaleri

03 Utsnitt ikonmaleri.jpg

Over: Solrunn Nes demonstrerer ikonmaleriteknikken