Hafstad vidaregåande skule
Juleavslutning2

Kjære elevar, velkommen til Juleavslutning 21. desember!

Det blir klassevise opplegg med kontaktlærarane frå kl. 8.20 fram til kl. 11.15. Frå kl. 9.00 blir det nissegraut i kantina: Kl. 0900- 0945: 1sta, 1stb, 1mka, 2sta, 2stb, 2mka, 3sta, 3stb, 3påa. Kl. 1000-1045: 1stc, 1std, 1kda, 2stc, 2std, 2sfa, 3stc, 3std, 3sfa.). Dagen blir avslutta med fellessamling i glassgården frå kl. 1115 – ca. 1145.