Politiet1

Kjære russ 2020

27.03.2020: Brev til russen frå Politiet: Vi forstår at de er skuffa over at russetida ikkje blir slik den skulle. Men vi trur de alle skjønar kor alvorleg situasjonen er og kvifor myndigheitene har teke grep. Dette påverkar oss alle på mange forskjellige måtar, og vi må saman bidra for at desse tiltaka skal fungere. (klikk på tittelen for å få opp heile informasjonsskrivet)