Hafstad vidaregåande skule
Klamydia

"Klamydiadag" på Hafstad vgs 12. mai

Møt opp utanfor helsesøster sitt kontor frå kl. 8.30 - kl. 14.00. Alle får med seg "utstyr", og går inn på toalettet og testar seg sjølv.

Melding frå helsesøster

Ca. 25 000 får klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam, og gir sjeldan symptom. Det er difor viktig å "øve" seg på å ta klamydiatest.