Miljøveke ved Hafstad vgs, fto - Eli Obrestad

Klasse 1D samla inn klede til eit godt formål under miljøveka

Takk til klasse 1D for god innsats under miljøveka der dei samla inn klede til eit godt formål. Måndag 18. desember tok dei i mot elevar frå norsksenteret som kom og plukka med seg plagg. 

Tekst og foto: Eli Obrestad

Klassen, her representert ved Natasha og Emma, tok i mot flyktningane. Takk til rektor som lot oss invitere norsksenteret til Hafstad vgs.

Miljøveke ved Hafstad vgs, foto - Eli Obrestad