Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, foto - Malin R Haukås frå medium og kommunikasjon

Ledig stilling

Ved Hafstad vgs er det ledig følgjande stilling: 100% vikariat frå 1. januar 2018 - 22.juni 2018 med undervisning i mediefag. Kompetanse innan journalistikk, tekst og lyd er spesielt ønskjeleg, men også anna mediefagleg bakgrunn kan vere aktuell. Søknadsfrist: 15. november. Les heile utlysingsteksten her:

Ledig stilling annonse.jpg