Hafstad vidaregåande skule
Studier50

Ledige plassar vidaregåande opplæring for vaksne 2017-18

SØKNADSFRIST 31. MAI. Tilbod: Fag til generell studiekompetanse - ettermiddag. 2-årig opplæring i fag til generell studiekompetanse - dagtid. Fellesfag i yrkesfaglege studieprogram. VG1 helse- og oppvekstfag - programfaga. VG1 restaurant og matfag - programfaga. VG2 IKT servicefag og VG2 sal- service og tryggleik. (Klikk på tittelen for meir informasjon)