Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Lokale
Ingressbilete x4

Skulebygningen

Arkitekt: Anders Vikøren, Vik i Sogn

Hafstad vgs mai 2016 - eksteriør - Elise Håvåg.jpg

Over: Hafstad vgs. Foto: Elise Håvåg

Areal: 6248 m2

 • 16 klasserom
 • 5 grupperom
 • 4 spesialrom for fysikk, kjemi, biologi og naturfag
 • 5-6 datarom
 • språkstudio – 30 elevplassar
 • 2 auditorium
 • bibliotek (ca 3000 bind oppkopla til Bibliofil database) to lesesalar og
  skrivestove
 • kantine 180 sitjeplassar - open frå kl.10.00 -13.00
 • 9 arbeidsrom for lærarar, mediatek og skrivestove
 • 16 kontor for administrasjon, rådgjevarar, spes.ped.leiar, helsesyster
  vaktmeister og leiande reinhald

Kunstnarleg utsmykning:

Vegg ved trappa, vestibyle: Lise Stang Lund
Vegg i vestibyle: Magni Jensen og Geir Hjetland
Golv i glassgard og ”kvernsteinar” ute: Turid Uldal

Kunstnerisk utsmykning stein.jpg

Over: "Kvernsteinar" av Turid Uldal. Foto: Stig Oskar Naustdalslid

Sjakk og pingpong.jpg

Over: "Golv i glassgard" av Turid Uldal. Foto: Stig Oskar Naustdalslid

Kunstnerisk utsmykning Stol.jpg

Over: "Vegg i vestibyle" av Magni Jensen og Geir Hjetland. Foto: Stig Oskar Naustdalslid

001 Glaskunst collage.jpg

Over: Vegg ved trapp, vestibyle, laga av Lise Stang Lund. Foto: Mona Fossdal