Foto av Hafstad vgs - fotografert av Malin R Haukås

Foto av Hafstad vgs - fotografert av Malin R Haukås

Munnleg eksamen er avlyst

Munnleg eksamen våren 2021 er avlyst. Det er framleis nokre eksamenar som gjennomføres. Det gjeld for privatister og utsatt eksamen frå hausten 2020.