Hafstad vidaregåande skule
Haustfoto av Hafstad vgs - av Mona Fossdal

NASJONALE RÅD OG REGLAR I SKULEKVARDAGEN ETTER AT SAMFUNNET OPNA

Det blir vanleg drift i skulane. Ved større lokale smitteutbrot kan den enkelte kommune framleis nytte trafikklysmodellen. Dei vanlege fråværsreglane blir gjeldande frå og med 11.oktober. (Klikk på tittelen for å få fram meir informasjon)