Hafstad vgs, foto - Malin R Haukås frå medium og kommunikasjon

Hafstad vgs, foto - Malin R Haukås frå medium og kommunikasjon

NASJONALE RÅD OG REGLAR I SKULEKVARDAGEN ETTER AT SAMFUNNET OPNA

Det blir vanleg drift i skulane. Ved større lokale smitteutbrot kan den enkelte kommune framleis nytte trafikklysmodellen. Dei vanlege fråværsreglane blir gjeldande frå og med 11.oktober. (Klikk på tittelen for å få fram meir informasjon)