Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Nøkkeltal
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Nøkkeltal

Tilsette: Ved Hafstad vgs er det om lag 75 tilsette.

Elevplassar: Skuleåret 2016/2017 vert det lyst ut 18 grupper fordelt på 525 elevplassar.

Nøkkeltal - elevgrupper.jpg