Hafstad vidaregåande skule
Fotocollage - Fråvær, Hafstad vgs

Fotocollage - Fråvær, Hafstad vgs

Nye fråværsreglar for elevar

Frå 1. august 2016 er det blitt innført ei fråværsgrense på 10% i den vidaregåande skulen. Denne grensa gjeld pr. fag. Utgangspunktet er at alt fråvær skal førast.

Tips ein ven Skriv ut