Fråvær 1024x617 F

Nye rutinar ved sjukdomsrelatert fråvær

I møte mellom Førde kommune og rektorane ved Hafstad og Mo/Øyrane vidaregåande skular 13.03.2017 er det komme til semje om prosedyre ved sjukdomsrelatert fråvær frå undervisninga. (Klikk på tittelen, for å få opp informasjon)

I informasjonsskrivet under her står det at denne rutina gjeld elevar som har fastlege ved Førde legesenter. Til informasjon så har også legekontora i Naustdal, Jølster og Gaular  slutta seg til denne avtalen/prosedyren. 

Kontaktprosedyre ved sjukdomsrelatert fråvær frå vidaregåande opplæring