Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

Hafstad vgs, illustrasjonsfoto av mona Fossdal

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring tilbyr vi her digitale presentasjonar om våre utdanningsprogram.

Hafstad vgs tilbyr dei tre studieførebuande utdanningsprogramma: Studiespesialisering (ST), kunst, design og arkitektur (KDA), og medium og kommunikasjon (MK). Etter å ha gått tre år hos oss, er du førebudd til å komme inn på høgskular og universitet.

Presentasjonar av programområda:

Studiespesialisering (ST):  Realfag  | Språk og samfunnsfag

Kunst, design og arkitektur (KDA): presentasjon av KDA  |  KDA-blogg  |  Infofilm

Medium & kommunikasjon (MK): presentasjon av MK  |  MK-blogg |  Infofilm

Informasjon: presentasjon med rådgjevarane