Melding om store nedbørsmengder med auka fare for ras

Uver.jpg

Metrologisk institutt melder om store nedbørsmengder kommande døgn med auka fare for ras og stengde vegar.

Vi oppmodar alle om å følgje med på vegmeldingar med tanke på buss samband og ev. stengde vegar fredag (11. november). Her følgjer lenke til varsel frå NVE