Velkommen til foreldremøte 14. og 15. september

Elevar ved Hafstad vgs september 2022.jpg

Velkommen til foreldremøte ved Hafstad vgs, for elevar som går 1. året onsdag 14. september kl. 18.00, og for elevar som går 2. året torsdag 15. september kl. 18.00.

VG1, 14. september, oppmøte rom:

1STA: D101

1STB: D203

1STC: D109

1STD: D145

1KDA/1MKA: D104

VG2, 15. september, oppmøte rom:

2STA: D201

2STB: D103

2STC: D204

2STD: D209

2STE: D245

2KDA/2MKA: C111

Kontaktlærar vil informere om aktuelle ting i skulekvardagen som t.d. fråværsreglar, klassemiljø, trivsel,  vurdering, VIS (Visma InSchool) og foreldretilgang, bruk av Teams m.m.

For vg1 vil rådgivarane informere om fagval vidare, studiekompetanse, tilleggspoeng,  m.m.

I desember / januar blir det halde foreldremøte der det blir høve til samtalar med kontaktlærarar, faglærarar, rådgjevar og skuleleiing. Føresette som ønskjer å samtale med nokon av desse før dette møtet, er hjartelege velkomne til å ta kontakt.

Vel møtt!

Med helsing

Nina Bygstad

-rektor-