Hafstad vidaregåande skule
Haustfoto av Hafstad vgs - av Mona Fossdal

Utdanningsval ved Hafstad vgs måndag 26. oktober

16. oktober 2020

Velkommen til utdanningsval på programområde for Kunst, design og arkitektur, og på Medium og kommunikasjon, ved Hafstad vgs, måndag 26. oktober. Trykk på tittelen her for å få opp program for dagen.

Aktivitetsdagen 3KMA 2020, landart

Innhaldsrik aktivitetsdag for 3KDA og 3MKA

07. oktober 2020

Fredag 2. oktober, siste dag før haustferien - blei det arrangert aktivitetsdag for VG3-klassane på medium og kommunikasjon (MK), og Kunst, design og arkitektur (KDA) ved Hafstad vgs. Dagen starta med ein busstur opp til Sunnfjord Museum i Movika. 

Buss-streik

Fare for busstreik i Vestland frå laurdag

24. september 2020

Som kjent er bussjåførar i Vestland tekne ut i streik frå komande laurdag etter brot i meklinga mellom NHO Transport og fire arbeidstakarforbund. Dette er ein lovleg streik som vil innebere at størstedelen av busstilbodet i Vestland vert stansa (klikk på tittel for meir informasjon).

Hafstad vgs, 2020. Foto - Mona Fossdal

Informasjonsmøte på Hafstad vgs 16. og 17. september

02. september 2020

Vi ønskjer føresette velkomne til informasjonsmøte for VG1, onsdag 16. september kl. 18.00, og for VG2 torsdag 17. september kl. 18.00. På grunn av Covid-19 og hygienetiltak i samband med dette, kan berre ein av dei føresette til eleven møte. Det blir frammøte i kantina, deretter i dei ulike klassane.

Kunnskapsdepartementet2

Nye, midlertidige fråværsreglar!

26. august 2020

Regjeringa har vedteke midlertidige fråværsreglar for perioden 24.08.2020 - 31.10.2020. (Klikk på tittelen for å få fram lenkje med meir informasjon)

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Fråvær ved karantene / symptom på luftvegssjukdom

26. august 2020

Ved Hafstad vgs blir ufrivillig fråvær pga. symptom/karantene organisert som sjølvstendig studiearbeid. Sjølvstendig studiearbeid blir innvilga av avdelingsleiar, og det skal ikkje førast fråvær. Faglærar legg undervisningsopplegg tilgjengeleg i Teams. Det blir ikkje krevd legeerklæring i desse tilfella.

Vårfoto 2 av Hafstad vgs - Mona Fossdal

Vil du bli vår nye kollega?

24. august 2020

Ved Hafstad vgs har vi ledig ca. 50% fast undervisningsstilling i rettslære frå 01.10.2020. For skuleåret 2020-2021 har vi ledig 85-100% undervisningsstilling på programområdet medium og kommunikasjon, frå snarleg.  

Vestland1

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

24. august 2020

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Stipenda går til utøvarar som markerer seg med gode nasjonale og internasjonale prestasjonar innan sin idrett. Ein person kan berre motta stipendet ein gong. Målet med stipendet er å gje mottakarane høve til å vidareutvikle seg innan den aktuelle idretten. Stipendet skal også vere ein stimulans til vidare satsing.

Hafstad vgs september 2019

Retningslinjer førebygging - Korona

12. august 2020

Håpar alle har hatt ein fin sommar og er klar for start. Heldigvis får vi starte skuleåret der alle elevar skal ha ein mest mogleg normal skulekvardag. Samstundes minner regjeringa oss på at smittetal aukar og at vi alle må ta smitteverntiltaka på alvor.

Skulebygningen til Hafstad vgs. Foto - Mona Fossdal.

Velkommen til skulestart ved Hafstad vgs måndag 17. august!

05. august 2020

Vg1 møter kl. 10.00 i kantina. Vg2 møter kl. 11.00 i klasseromma. Vg3 møter kl. 12.00, Påbyggklassane møter i kantina, medan dei andre VG3-klassane møter i klasseromma. (Klikk på tittelen for å få fram oversikt over klasserom)