Hafstad vidaregåande skule
Elevinfo Hafstad vgs

Opning av skulen frå kommande veke

08. mai 2020

Kjære elevar, velkommen tilbake i veke 20! For å kunne ivareta hygienereglane tek vi inn berre eitt klassetrinn kvar dag. Dei dagane ein ikkje skal møte på skulen held heimeundervisninga fram.  Undervisninga går etter ordinær timeplan, ev. berre med små justeringar dei dagane ein er på skulen.  Dei to første vekene blir frammøte slik (klikk på tittelen for info):

Elevar i eit klasserom ved Hafstad vgs

Smittevern munnleg privatisteksamen

01. mai 2020

Du må vere heilt frisk når du møter på eksamen. Om du har luftvegssymptom, skal du ikkje møte. Dette gjeld også om du berre har milde symptom og sjukdomskjensle. Om du har vore sjuk, må du ha vore utan symptom eitt døgn før du kan møte på eksamen. (Klikk på tittelen, for meir informasjon).

Foto: Mo og Øyrane vgs

Mediasushi til NM i ungdomsbedrift

30. april 2020

ENTREPRENØRSKAP: Skuleåret 2019-2020 har elevar ved Hafstad vgs og Mo og Øyrane samarbeidd om å arrangere Sushi-kurs, og om å lage informasjonsmateriell til bruk av lokale maritime råvarer innafor matproduksjon.

Helse og kropp

Informasjon om helsestasjon for ungdom / unge vaksne

20. april 2020

«Helsestasjon for Ungdom /  Helsestasjon for Unge Vaksne» blir opna opp igjen for timebestilling frå v 17. De kan då ringe og bestille time: 57 72 21 30. Jorunn: 99 29 36 75  Kari: 97 64 65  Anita: 41 49 07 97. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)

Skulebygning og greiner MF1

03.04.2020: Informasjon til elevar og føresette

03. april 2020

Kjære elevar og føresette. Vi har vore igjennom tre utfordrande veker med store endringar for både dokke elevar, foreldre og tilsette. I det store og heile har dette gått over all forventning. Så er det slik at vi er ulike som individ og vil sjølvsagt kunne oppleve slike store og brå endringar svært ulikt. (klikk på tittelen for å få opp heile informasjonsskrivet)

Politiet1

Kjære russ 2020

03. april 2020

27.03.2020: Brev til russen frå Politiet: Vi forstår at de er skuffa over at russetida ikkje blir slik den skulle. Men vi trur de alle skjønar kor alvorleg situasjonen er og kvifor myndigheitene har teke grep. Dette påverkar oss alle på mange forskjellige måtar, og vi må saman bidra for at desse tiltaka skal fungere. (klikk på tittelen for å få opp heile informasjonsskrivet)

Skulebygning og greiner MF1[1]

03.04.2020 : Informasjon til elevar og føresette

03. april 2020

Kjære elevar og føresette. Vi har vore igjennom tre utfordrande veker med store endringar for både dokke elevar, foreldre og tilsette. I det store og heile har dette gått over all forventning. Så er det slik at vi er ulike som individ og vil sjølvsagt kunne oppleve slike store og brå endringar svært ulikt. (klikk på tittelen for å få opp heile informasjonsskrivet)

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

03.04.2020: Siste nytt om koronasituasjonen i Vestland

03. april 2020

Vestland fylkeskommune vurderer situasjonen rundt koronaviruset fortløpande. Vi oppdaterer internett og intranett i henhald til utbrotets utvikling, avgjersler frå fylkesrådmannen og råda frå nasjonale helsemyndighetar. (Klikk på tittelen for å få opp lenkje til side med meir informasjon)

Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

12.03.2020: Informasjon elever og føresette - stenging av vgs i Vestland fylkeskommune

12. mars 2020

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med torsdag 12. mars kl. 18.00. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde oppe den faglege progresjonen til elevane. (sjå meir info)

Vestland bakgrunn2

Undervisningsstillingar ved Hafstad vgs

07. mars 2020

Vikariat i inntil 400%  i følgjande fag: Fransk og ev. Spansk, Engelsk, Historie, Geografi, Matematikk, Økonomi og leiing, og Økonomistyring. Storleik på stilling vil avhenge av fagkombinasjon òg sett i høve til den eksisterande fagkompetansen i vårt lærarkollegium. (Følg lenkje for meir informasjon)