Hafstad vidaregåande skule
Sommer blomster 2

God sommar!

22. juni 2019

Eg vil med dette ønskje elevar og tilsette ved Hafstad vgs ein riktig fin sommarferie! Med beste helsing Nina Bygstad, rektor ved Hafstad vgs

Aktivitetsdagen 2019

Aktivitetsdag ved Hafstad vgs

19. juni 2019

På aktivitetsdagen ved Hafstad vgs, 19. juni 2019, var både elevar og lærarar med på å spele fotball, og dei deltok også som publikum på kampane. Det var i tillegg ei gruppe elevar og lærarar som tok seg ein fjelltur til Gytta, på Viefjellet. Her kan du sjå foto frå aktivitetsdagen.

001 BIOMIDDAG

Avslutningsmiddag for biologi 1-gruppene

07. juni 2019

Biologi 1 hadde i år eit større prosjekt knytt til kompetansemål om fysiologi, og funksjon og tilpassing. Dette resulterte i ei kreativ borddekking, og eit fantastisk festmåltid for biologi 1-gruppene ved Hafstad vgs! (Sjå bilete, og les meir om saka her)

FJÆRLAND våren 2019 (karusellfoto) B

Geografiekskursjon til Fjærland – klima og isbre!

27. mai 2019

Torsdag 23. mai reiste om lag 140 elevar frå Hafstad vidaregåande skule til Norsk bremuseum i Fjærland. Temaet for ekskursjonen  var klima og isbre. (Klikk på tittelen for meir info, og for å sjå foto frå turen)

Avslutningsfest for avgangselevane 3

Invitasjon AVSLUTNINGSFEST for avgangselevane 20. juni kl. 19.00.

27. mai 2019

Stad: Kantina på Hafstad vgs. Vi håpar klassane medverkar til talar og underhaldning. Med helsing Nina Bygstad, rektor.

RUSSEN vann VASSKRIGEN

Russen vann vasskrigen!

15. mai 2019

Som tidlegare år blei det i dag arrangert vasskrig mellom russen vs VG1 og VG2-klassane og dei tilsette på Hafstad vgs. Begge sider kjempa godt, men til sist måtte juryen konkludere med at det var VG1, VG2 og dei tilsette som var blitt aller blautast. Gratulerer til russen!

Realfag1

Undervisningsstilling i realfag ved Hafstad vgs

02. mai 2019

Frå 01.08.2019 har vi ledig inntil 200% undervisningsstilling i faga naturfag, matematikk og kjemi. 100% stilling vil vere fast og inntil 100% vil vere vikariat.
Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte rektor Nina Bygstad, tlf. 950 86 910 eller pedagogisk leiar Inger Karin Oppedal, tlf. 415 30 876.
Søknadsfrist: 8. mai 2019. Sjå heile utlysingsteksten på SFJ.NO si nettside

Silje Marie Albrigtsen Agledal 2

Silje frå 3KDA designa veggdekor til Vie barnehage

30. april 2019

Vie barnehage ville ha meir kunst på veggane sine og kontakta difor avdelinga for Kunst, design og arkitektur ved Hafstad vgs. Elevane i klasse 3KDA utarbeidde deretter ulike dekorforslag i faget Kunst og visuelle verkemiddel. Det flotte designet som Vie barnehage til sist valte ut, er utarbeidd av Silje Marie Albrigsen Agledal. (Klikk på tittelen for å få opp heile saka)

Søknadsfrist høgare utdanning 15 april

Søknadsfrist høgare utdanning - 15. april

04. april 2019

Hugs søknadsfristen til høgare utdanning. Du søkjer gjennom Samordna opptak. (https://www.samordnaopptak.no/info/) Dei som treng hjelp - kan ta kontakt med rådgjevarane Magne P. Aardal og Bjørg Dagunn Indrebø. 

Konsert 29 mars 2019

Flott konsert i dag med "Idol-Sigurd" med band

29. mars 2019

I lunsjen i dag fekk vi besøk av "Idol-Sigurd" med band, frå Manger folkehøgskule. Vi fekk med oss ein flott konsert for elevar og tilsette ved Hafstad vgs, og takkar så mykje for at dei tok turen til oss!