Hafstad vidaregåande skule
Skulebygningen til Hafstad vgs. Foto - Mona Fossdal.

Velkommen til skulestart ved Hafstad vgs måndag 17. august!

05. august 2020

Vg1 møter kl. 10.00 i kantina. Vg2 møter kl. 11.00 i klasseromma. Vg3 møter kl. 12.00, Påbyggklassane møter i kantina, medan dei andre VG3-klassane møter i klasseromma. Informasjon i høve koronatiltak kjem.

IKT-illustrasjonsfoto av Mona Fossdal

ELEV-PC 2020-2021

25. juni 2020

Alle elevar på Vg1 skal ha berbar PC. Den 06.07.2020 blir det opna opp for bestilling av elev-pc. Elevane kan nytte PC dei allereie har, eller kjøpe gjennom fylket si innkjøpsordning. Maskinene blir i år levert av Komplett.no, og elevane kan velje mellom tre modellar (to Windowsmaskiner og ein Mac). Sjå informasjon frå Fylket ved å følgje denne lenkja: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/ 

Mona Fossdal, revebjeller

Sommarhelsing frå rektor!

22. juni 2020

Etter ein spesiell vår har alle elevar starta på ein velfortent sommarferie. Ynskjer alle ein fin sommar i vårt flotte land og at alle hugsar på sitt ansvar ved å følgje regjeringa sine smitteverntiltak gjennom sommaren. Håpar vi får treffast igjen til ein skulestart med «grønt trafikklys». Informasjon om skulestart i høve ev. tiltak som følgje av koronasituasjonen vil komme i starten av august. Med helsing rektor, Nina Bygstad

Avslutningsfesten for VG3 2020

Skuleavlutning for avgangs-elevane 2020

13. juni 2020

Etter ein uvanleg vår, prega av coronatiltak og heimeundervisning, blei det likevel ei stemningsfull og fin feiring for avgangselevane våre på VG3. Elevane var samla klassevis, og fekk servert middag i festpynta klasserom. Kontaktlærarane organiserte og la til rette for sine klassar. Miljøkoordinator sang til elevane, og faglærarane underhaldt med ein Tik-Tok-inspirert film.

Foto: Framtida.no

Fekk legat for å ha skrive Noregs beste nynorskeksamen!

12. juni 2020

Jenny Heggheim Myklebust frå Førde, som var avgangselev ved Hafstad vgs. i fjor, har nettopp fått Oos´legat for å ha skrive Noregs beste avgangseksamen i norsk hovudmål på nynorsk i 2019. Jenny vann med ein kreativ tekst om kjærleik og robotar!

 

Vestland1

Informasjon til elevar som gjeld sikring av eigne data

06. juni 2020

Dette er viktig informasjon til alle elevar ved vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune. For å sikre at du ikkje mistar data som ligg i skulens skytenester må du ta backup av filene som er lagra her. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)

Elevinfo Hafstad vgs

Opning av skulen frå kommande veke

08. mai 2020

Kjære elevar, velkommen tilbake i veke 20! For å kunne ivareta hygienereglane tek vi inn berre eitt klassetrinn kvar dag. Dei dagane ein ikkje skal møte på skulen held heimeundervisninga fram.  Undervisninga går etter ordinær timeplan, ev. berre med små justeringar dei dagane ein er på skulen.  Dei to første vekene blir frammøte slik (klikk på tittelen for info):

Elevar i eit klasserom ved Hafstad vgs

Smittevern munnleg privatisteksamen

01. mai 2020

Du må vere heilt frisk når du møter på eksamen. Om du har luftvegssymptom, skal du ikkje møte. Dette gjeld også om du berre har milde symptom og sjukdomskjensle. Om du har vore sjuk, må du ha vore utan symptom eitt døgn før du kan møte på eksamen. (Klikk på tittelen, for meir informasjon).

Foto: Mo og Øyrane vgs

Mediasushi til NM i ungdomsbedrift

30. april 2020

ENTREPRENØRSKAP: Skuleåret 2019-2020 har elevar ved Hafstad vgs og Mo og Øyrane samarbeidd om å arrangere Sushi-kurs, og om å lage informasjonsmateriell til bruk av lokale maritime råvarer innafor matproduksjon.

Helse og kropp

Informasjon om helsestasjon for ungdom / unge vaksne

20. april 2020

«Helsestasjon for Ungdom /  Helsestasjon for Unge Vaksne» blir opna opp igjen for timebestilling frå v 17. De kan då ringe og bestille time: 57 72 21 30. Jorunn: 99 29 36 75  Kari: 97 64 65  Anita: 41 49 07 97. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)