Hafstad vidaregåande skule
Hafstad interiør vestibyle MF1

Velkommen til foreldremøte for vg1, 27. januar

24. januar 2022

Kom når det passar dykk i tidsrommet mellom kl. 18.00 - 21.00. Det blir orientering om fagval for studiespesialisering i auditoriet kl. 18.00, 19.00 og 20.00. På grunn av smittevern tek vi berre 30 personar inn i auditorium om gangen, difor køyrer vi tre omgangar med orientering. 

Hafstad vgs vinter,1

Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

24. januar 2022

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring vil vi, på grunn av Covid-19, i år tilby DIGITALE PRESENTASJONAR om våre utdanningsprogram. (Klikk på tittelen for å få opp informasjon)

IFoto 2, gutar

Kvalifisert vidare til NM meisterskap vidaregåande skule

18. januar 2022

Volleyball: Måndag 22. november var Hafstad representert i Balestrand med gutelag og jentelag på Meisterskap vidaregåande skule i region Sogn og Fjordane. Begge desse laga vant kvar sin klasse og kvalifiserte seg vidare til NM Meisterskap vidaregåande skule i Skien 28.-30. januar. 

Hafstad vgs profilbilete FB2

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevaluering 2021/2022

17. januar 2022

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)

Hafstad vgs profilbilete FB2

Ønskjer du å undervise ved Hafstad vgs?

06. januar 2022

Vi har ledig vikariat i inntil 100% undervisningsstilling frå  midten av februar og ut inneverande skuleår. Faga vi treng lærar i er primært kroppsøving  og historie. Andre aktuelle fag, i kombinasjon med desse er matematikk og språkfag. HER finn du meir informasjon om stillinga

00000 volleyball

Informasjon frå FVBK/Region Sogn og Fjordane om Hafstadsatsing

05. januar 2022

Innhald: 3 balløkter og 2 styrkeøkter i veka i samband med skulen. Styrkeøvingane vil vere spesifikke øvingar for volleyball. Desse øktene vil vere i tilknyting til skulekvardagen, før skulen, i skuletid eller rett etter skulen. (NB - klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)

0001 A JUL 2021

God Julehøgtid!

23. desember 2021

Vi ønskjer alle elevar og tilsette ved Hafstad vgs ei riktig God Jul, og eit godt nytt år!

Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

Ved luftvegssymptom: Når kan ein møte på skulen?

09. desember 2021

Ingen skal møte på skulen når dei er sjuke, sjølv om ein har testa negativt på covid-19. Ved luftvegssymptom skal du halde deg heime til du føler deg frisk, og du har vore feberfri i 24 timar. Restsymptom som for eksempel snørr, hås stemme og/eller noko hoste er då greitt.  NB!  Sjå oversiktsskjema frå FHI

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Påbod om munnbind på kollektivreiser

08. desember 2021

Regjeringa har innført nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå 9. desember. Det vert påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser der det ikkje er mogeleg å halde minst ein meter avstand. For kommunar som har inngått i regional forskrift frå 2. desember, er munnbindpåbodet allereie gjeldande. Elevar ved Hafstad vgs kan hente munnbind i kantina og i resepsjonen.

00000 biologi1

Fagdag i biologi 1

06. desember 2021

Tysdag 30. november var Biologi 1 ved Hafstad vgs på fagdag i Storelva på Skilbrei. Vi var så heldige at vi fekk vere med to biologar i arbeidet deira, Thomas Ruud og Max Waalberg, miljørådgjevarar i Sweco.