Hafstad vidaregåande skule
0001 Karusellfoto Elevar på tur til Mo

1STB på tur til Mo

11. juni 2021

Onsdag denne veka nytta 1STB seg av godveret, og tok turen til Mo - saman med lærarane Eli Obrestad og Kjellfrid Støylen Skilbrei. Her blei det ein hyggeleg dag med fine naturopplevingar, og med grilling og bading. Sjå foto frå turen her:

Hafstad vgs, 2020. Foto - Mona Fossdal

Streik

27. mai 2021

Frå og med i dag, 27. mai, er mange lærarar ved Hafstad vgs tatt ut i streik. Undervisninga til desse lærarane fell difor bort. Undervisning til lærarar som ikkje er tekne ut i streik går som normalt etter timeplanen. Elevar finn oversikt over timar som utgår/går som normalt - på Teams.

Foto av Hafstad vgs - fotografert av Malin R Haukås

Munnleg eksamen er avlyst

27. mai 2021

Munnleg eksamen våren 2021 er avlyst. Det er framleis nokre eksamenar som gjennomføres. Det gjeld for privatister og utsatt eksamen frå hausten 2020. 

0001 Aud 70 år

Feiring av 70-års jubilant!

10. mai 2021

I dag, 10. mai blei det feiring på Hafstad vgs av 70-års jubilanten Aud Sissel Hestenes. For å gjere stas på jubilanten, hadde kollegaene kledt seg opp i stilige klede, inspirert av Aud sin kleskode. Her er nokre bilete frå dagen:


Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

Skulen stengt måndag og tysdag 3. og 4. mai

02. mai 2021

Ein elev ved skulen har testa positivt på Covid19. Sidan vi ikkje har god nok oversikt på situasjonen endå, blir skulen stengt for elevar og tilsette måndag 3. mai, og tysdag 4. mai. Det er sendt ut SMS og Teamsmelding til elevar og tilsette.

0001 A Løvetann (eitt lag)

Sommarskule i Matematikk

23. april 2021

Sommarskulen er eit gratis tilbod fylkeskommunen arrangerer i samarbeid med Røde Kors for elevar i dei offentlege vidaregåande skulane og lærlingar i fylket. No kan du melde deg på!

Russen vatnkrig på hafstad

Fekk du ikkje med deg foreldremøte for russen 22.04?

23. april 2021

Fekk du ikkje med deg foreldremøte for russen torsdag 22. april? I så fall kan du sjå opptaket her: (trykk på tittelen for å få opp lenkje)

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Ingen nye smittetilfeller etter mandag 22.03.21

23. mars 2021

Måndag kveld den 22.03.21 fekk to av våre elevar svar på positiv  Covid-19-test. I dialog med smittevernslegen vart to klassar og nokre lærarar sett i karantene og testa. Ingen fleire frå skulen eller Sunnfjord kommune har testa positiv etter dette. Viser til oppdatert informasjon på Sunnfjord kommune si nettside https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/siste-nytt-om-koronasituasjonen/

Russen vatnkrig på hafstad

Russeforeldremøte blir utsett til over påske

18. mars 2021

Ny dato  er førebels 12.04 i Førdehuset, men det vil bli vurdere om møtet bør vere digitalt. Vi kjem tilbake med meir informasjon.