Hafstad vidaregåande skule
Fylkesvåpen Vestland

Nytt fylkesvåpen - innspel frå elevar!

Vi er allereie i gang med samanslåingsprosessen av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, til det nye storfylket på vestlandet som mest truleg får navnet Vestland.  Og 1. januar 2020 skal eit nytt, identitetssakapande fylkesvåpen takast i bruk.

No er det open innspelsfase fram til 20 juni, og vi vil svært gjerne engasjere dei vidaregåande skulane.

Det er ein konkurranse på gang, med hovudpremie på 25 000 kroner.

Kanskje det er særleg interessant for skulane som har formgjevingsfag?

Materiell:

Ingvild Ramstad, informasjonssjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | Ingvild.Ramstad@sfj.no

sentralbord: +47 57638000 | mob: +47 97514466