Hafstad vgs profilbilete FB2

Ønskjer du å undervise ved Hafstad vgs?

Vi har ledig inntil 150% undervisningsstilling frå nyttår og ut inneverande skuleår. Faga vi treng lærar i er naturfag, kroppsøving, historie, samfunnskunnskap og matematikk. Andre aktuelle fag, i kombinasjon med desse, er spansk, tysk og engelsk. HER finn du meir informasjon (Vestland Fylkeskommune)