Hafstad vgs profilbilete FB2

Ønskjer du å undervise ved Hafstad vgs?

Vi har ledig vikariat i inntil 100% undervisningsstilling frå  midten av februar og ut inneverande skuleår. Faga vi treng lærar i er primært kroppsøving  og historie. Andre aktuelle fag, i kombinasjon med desse er matematikk og språkfag. HER finn du meir informasjon om stillinga

Her på nettsida til fylkeskommunen finn du meir informasjon om stillinga