Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Om skulen
Ingressbilete x11

Skulen

Hafstad vidaregåande skule held til i eit moderne og spennande skulebygg vakkert plassert ved elva Jølstra nær sentrum i Førde. Skulen som har om lag 530 elevar og 75 tilsette - tilbyr tre studieførebuande programområde:

-Studiespesialisering

-Medium og kommunikasjon

-Kunst, design og arkitektur

Foto 2 av Hafstad vgs - hausten 2016 av Mona Fossdal.jpg

Over: Haustbilete av Hafstad vgs, foto - Mona Fossdal