Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)
Ingressbilete Oppfølgingstenesta 3

Oppfølgingstenesta

For deg som:

  • Ikkje har søkt skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring
  • Ikkje tek imot skule-eller læreplass
  • Ikkje er i varig arbeid
  • Sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakt

Kva kan Oppfølgingstenesta gjera for DEG?

I samarbeid med vidaregåande skular og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) kan OT gi råd om opplæring/arbeid. OT har kontorplass i Concord bygget.

OT kan mellom anna hjelpa deg med:

  • Praksisplass
  • Ordinær skuleplass
  • Deltidsplass
  • Plass på ulike kurs
  • Kombinasjon skule/arbeid

HUGS du må, til vanleg, ta ut retten din til vidaregåande opplæring i løpet av 5 år etter grunnskulen. I visse høve kan ein søkje om unntak frå denne regelen.

På vilbli.no finn du generell informasjon om Oppfølgingstenesta

Kontakt

Anne Lise Rygg 4.jpg

Dagleg leiar OT

Anne Lise Rygg

anne.lise.rygg@sfj.no

907 54 463 / 57 63 73 82

Nina Hjelmeland 4.jpg

OT-koordinator

Nina Hjelmeland

nina.hjelmeland@sfj.no

415 30 661 / 57 63 73 83