Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)
Ingressbilete Oppfølgingstenesta 3

Oppfølgingstenesta

For deg som:

  • Ikkje har søkt skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring
  • Ikkje tek imot skule-eller læreplass
  • Ikkje er i varig arbeid
  • Sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakt

Kva kan Oppfølgingstenesta gjera for DEG?

I samarbeid med vidaregåande skular og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) kan OT gi råd om opplæring/arbeid. OT har kontorplass i Concord bygget.

OT kan mellom anna hjelpa deg med:

  • Praksisplass
  • Ordinær skuleplass
  • Deltidsplass
  • Plass på ulike kurs
  • Kombinasjon skule/arbeid

HUGS du må, til vanleg, ta ut retten din til vidaregåande opplæring i løpet av 5 år etter grunnskulen. I visse høve kan ein søkje om unntak frå denne regelen.

På vilbli.no finn du generell informasjon om Oppfølgingstenesta

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anne Lise Rygg 4.jpg

Dagleg leiar OT

Anne Lise Rygg

anne.lise.rygg@sfj.no

907 54 463 / 57 63 73 82

Nina Hjelmeland 4.jpg

OT-koordinator

Nina Hjelmeland

nina.hjelmeland@sfj.no

415 30 661 / 57 63 73 83