Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Organisasjon

Her finn du informasjon om alle tilsette ved Hafstad vgs, rektor og leiing, elevtillitsvalde, råd og utval, og ledige stillingar.