Hafstad vidaregåande skule
Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Påbod om munnbind på kollektivreiser

Regjeringa har innført nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå 9. desember. Det vert påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser der det ikkje er mogeleg å halde minst ein meter avstand. For kommunar som har inngått i regional forskrift frå 2. desember, er munnbindpåbodet allereie gjeldande. Elevar ved Hafstad vgs kan hente munnbind i kantina og i resepsjonen.