Hafstad vidaregåande skule
Portalen, nattebilete av Karoline Vie

Portalen til framtidas Førde

Fredag og laurdag 10. -11. november blei det spennande samarbeidet mellom Fortunen arkitektbyrå og Hafstad vgs sluttført, med ein stor opplyst portal i Førde sentrum, og med workshop på Rådhusplassen. Klikk på tittelen, og få fram ei lenkje kort filmsnutt som syner elevar frå klasse 3SFA medan dei byggjer den flotte portalen i Førde.

Lenkje til filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Dyp5RHPU2gU&feature=youtu.be ​ 

Faglærar Grete Huus har også skrive ei sak om portalen som blei lagt ut den 06.11.2017, der du kan lese meir om prosjektet:

http://www.hafstad.vgs.no/3sfa-med-ein-over-4-meter-hoeg-portal-i-foerde.6051213-367487.html

og her er også ei sak lagt ut den 01.10.2017: http://www.hafstad.vgs.no/3sfa-involvert-i-spennande-byplanleggingsprosjekt.6033662-367394.html

Her kan du sjå nokre foto som syner elevar frå 3sfa medan dei byggjer og set opp portalen:

Portal laga av 3SFA, foto - Mona Fossdal 12 november.jpg

Over: Den ferdige portalen

Fotocollage portal laga av 3SFA, foto - Mona Fossdal.jpgFoto av elevar som bygger portal: Mona Fossdal. Headerfoto (nattemotiv): Karoline Vie