Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Programvare til nedlasting
IKT blålilla

Nedlasting av programvare

Du kan gå inn på http://skule.sfj.no .Her loggar du deg inn med FEIDE-ident for tilgang til skuleportalen.

Her når du FEIDE-tenester og Office 365 og alt som er kopla opp mot denne som Lync, epost, Word, Exel og resten av Office-produkta.
 

Lenkjer

Utskriftsløysing

Alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane Fylkeskommune nyttar Pullprint utskriftsløysing.

Nedlasting

  • Alle elevar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune har tilgang til gratis officepakke skule.sfj.no. For å aktivere office etter nedlasting- og installasjon, logg på med brukarnamnet ditt@skule.sfj.no og feide passord (same som fronter).
  • Ninite nedlasting/oppdatering av gratis program

Brukarrettleiing

Kontakt

Alf_Tore svhv.jpg

Alf-Tore Kirkeli

E-pedagog

alf-tore.kirkeli@sfj.no

Kontor B212B. 97 72 72 53

Stig Jonny svhv.jpg

Stig Jonny Fitje

E-pedagog

Kontor: B203 

57 63 75 25 / 900 82 650 

Stig.Jonny.Fitje@sfj.no

Relaterte lenker

Brukarhjelp:

57 65 65 00

Dokument