Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Prosjekt og satsingar

Her kan du finne informasjon om ulike utviklingsprosjekt som Hafstad vgs er involvert i, og satsar på for tida. Dette gjeld blant anna skulevandring, drømmeskolenden kulturelle skulesekken og internasjonalisering.