Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Råd og utval

Elevar ved Hafstad vgs er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.

Skuleåret 2016-17, Hafstad vgs

  • Skuleutvalet
  • Skulemiljøutvalet
  • Lokalt arbeidsmiljøutval
  • Folkehelsegruppa
Tips ein ven Skriv ut