Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Råd og utval

Elevar ved Hafstad vgs er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse. Dette gjeld m.a. deltaking i Skuleutvalet og i Skulemiljøutvalet, Lokalt arbeidsmiljøutval og i Folkehelsegruppa.