Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving
Hafstad vgs med løvetann

Rådgjevarar ved Hafstad vgs

SKULERETT

Du har rett til tre års vidaregåande opplæring.
Retten må brukast innan utgangen av det året du fyller 24.
Har du begynt å bruke av retten, må du nytte den i løpet av ein periode på 5 år (6 år i lærefag).
 
Rådgjevar Bjørg Indrebø - foto Hilde Gunn Bråstad foto2.jpg
 
Over: Rådgjevar Bjørg Indrebø. Foto: Hilde Gunn Bråstad.  
 
Du har rett til eitt omval, eitt år ekstra, utan å tape skulerett.
Omvalet må vere på same nivå som det du sist fullførte. Etter Vg1 kan du velje nytt Vg1. Etter Vg2 kan du velje nytt Vg2 som bygger på Vg1 som du alt har.
 
SØKNAD OG RETT TIL PLASS
Du må søkje om plass kvart år. Til Vg2 har du rett til plass på eit programområde som byggjer på Vg1.Du har ikkje rett til plass på ein bestemt skule. Plassar blir tildelte etter poeng utrekna på grunnlag av karakterar.
 
Søknadsfrist: 1. mars, 1. februar for særskilt inntak.
 
Linda og Bjørg.jpg

Rådgjevarane ved Hafstad vgs: Linda Størseth Hvidsten og Bjørg Indrebø.

STUDIEORIENTERING

Her kan du finne informasjon frå rådgjevarane om førstegongsvitnemål, skulepoeng og tilleggspoeng, krav til spesiell studiekompetanse og inntakskrav til ulike høgare utdanningar, informasjon om studiar i utlandet med meir: Studieorientering

Kontakt

Bjørg Indrebø Stubhaug.jpg

Bjørg Dagunn Indrebø

Rådgjevar

Karriere og sos.ped.

bjorg.dagunn.stuhaug.indrebo@vlfk.no

57 63 75 12

Linda Hvidsten 2.jpg

Linda Størseth Hvidsten

Rådgjevar

Karriere og sos.ped.

Linda.Storseth.Hvidsten@vlfk.no

57 63 70 42

Relaterte lenker

Studium i utlandet:

www.ansa.no Organisasjon for norske studentar i utlandet

www.lanekassen.no Leite fram til det enkelte universitet, + finansiering

www.bjorknes.no Hjelper med søknad

www.sonor.no  Hjelper med søknad

Nettstadar for info om fag og utdanningar:

www.samordnaopptak.no  Søknad, poenggrenser, reglar, lenkjer til nettsider til universitet og høgskular

www.studievalg.no  Oversyn over utdanningar og yrke

www.utdanning.no  Poengutrekning, yrkesintervju, generell informasjon om ulike yrke og utdanningar mm

Dokument