Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Reglement ved Hafstad vgs

Her har vi samla ulike reglement som er viktige for elevar, tilsette og foreldre.

Skulemiljø - Foreldrebrosjyre
Utdanningsdirektoratet si brosjyre til foreldre om skulemiljø.
 
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Nulltoleranse mot mobbing (nytt regelverk hausten 2017)

Ordensreglement

Ordensreglement ved Hafstad vidaregåande skule (Oppdatert 19.08.2021)