Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Reglement ved Hafstad vgs

Her har vi samla ulike reglement som er viktige for elevar, tilsette og foreldre.

Skulemiljø - Foreldrebrosjyre
Utdanningsdirektoratet si brosjyre til foreldre om skulemiljø.
 
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Nulltoleranse mot mobbing (nytt regelverk hausten 2017)

Ordensreglement

Ordensreglement ved Hafstad vidaregåande skule

Tips ein ven Skriv ut