Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Reglement

Reglement ved Hafstad vgs

Skulemiljø - Foreldrebrosjyre

Utdanningsdirektoratet si brosjyre til foreldre om skulemiljø.

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Nulltoleranse mot mobbing (nytt regelverk hausten 2017)

Ordensreglement

Ordensreglement ved Hafstad vidaregåande skule

Fråvær

Her finn du informasjon, og fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

Kravskjema PDF document ODT document

Kontaktprosedyre ved sjukdomsrelatert fråvær frå vidaregåande opplæring

Reglar for heildagsprøver

Reglar for heildagsprøver

Vurdering

Her finn du gjeldande retningslinjer for vurdering ved Hafstad vidaregåande skule.

Tips ein ven Skriv ut