Hafstad vgs september 2019

Retningslinjer førebygging - Korona

Håpar alle har hatt ein fin sommar og er klar for start. Heldigvis får vi starte skuleåret der alle elevar skal ha ein mest mogleg normal skulekvardag. Samstundes minner regjeringa oss på at smittetal aukar og at vi alle må ta smitteverntiltaka på alvor.

Du spelar ei viktig rolle for å hindre spreiing av koronasmitte.

 

  • Er du sjuk eller har symptom skal du vere heime og ta kontakt med skulen.
  • Har du vore utanlands i eit rødt land gjeld karantenereglane. Sjekk www.fhi.no

 

På skulen er det avgjerande at du følgjer smitteverntiltaka og instruksane frå tilsette.

  • God hand og hostehygiene
  • Halde avstand

 

Er du i risikogruppa eller har foreldre/søsken i risikogruppa?

  • Avklar med fastlege/helsetenesta om du skal gå på skule. Det skal ligge føre legeattest.

 

På grunn av smittevern blir det ikkje halde foreldremøte for vg1 første skuledag slik vi brukar.  Vi kjem tilbake med innkalling i løpet av september.

 

Klikk her for å sjå retningslinjer og tiltak ved Hafstad vgs.

 

Her finn du Rettleiar om smittevern for ungdomsskule og vidaregåande skule

Her finn du også Retningslinjer og førebygging - korona.

 

Ta kontakt om noko er uklar.

 

Vel møtt!

Nina Bygstad

Rektor