Hafstad vidaregåande skule
Foto - Birthe Johanne Finstad

Revidert fråværsreglement

Hovudutval for opplæring vedtok 31. august revidert fråværsreglement for vidaregåande opplæring i fylket. I vedtaket ligg det at obligatoriske køyrekurs ikkje skal reknast opp mot 10 prosent-grensa, og at rutinane for dokumentasjon skal vere smidige.  

Obligatorisk kurs i glattkjøring, langkjøring og oppkøyring til førarprøva skal ikkje reknast opp mot 10%-grensa for fråvær.

Her er ei lenkje til det reviderte fråværsreglementet, som ligg på Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside.

Tips ein ven Skriv ut