Foto av Hafstad vgs - fotografert av Malin R Haukås

Skal du ta eksamen som privatist til hausten?

Hugs påmeldingsfristen som er 15. september! NB: Klikk på tittelen, for å få opp lenkje til privatistweb.

Lenkje til privatistweb: https://www.privatistweb.no

Hugs at alle som har rett på tilrettelegging på prøver og eksamen må søkje om dette på nytt for kvar privatisteksamen. Retten må dokumenterast med nødvendige attestar frå lege eller anna sakkunnig instans.

 

Skjema for ønskt tilrettelegging må fyllast ut og sendast Eksamenskontoret i Sogn og Fjordane innan 1. februar/15. september. Dokumentasjon frå sakkunnig instans må sendast innan 1. mars/1. oktober.

 

Ta kontakt med rådgjevar om du har spørsmål.

Tips ein ven Skriv ut