Avslutningsfesten for VG3 2020

Skuleavlutning for avgangs-elevane 2020

Etter ein uvanleg vår, prega av coronatiltak og heimeundervisning, blei det likevel ei stemningsfull og fin feiring for avgangselevane våre på VG3. Elevane var samla klassevis, og fekk servert middag i festpynta klasserom. Kontaktlærarane organiserte og la til rette for sine klassar. Miljøkoordinator sang til elevane, og faglærarane underhaldt med ein Tik-Tok-inspirert film.

Talen frå rektor til elevane blei denne gangen gjennomført via storkjerm i alle klasseromma på direkten. I talen, tok rektor Nina Bygstad mellom anna opp at det er viktig at elevane i tillegg til å utvikle seg sjølv, også må vise merksemd og ha omsorg for dei ein har rundt seg. Rektor poengterte også at det er viktig at elevane tek den tida dei treng, for å bestemme seg for kva dei vil gjere vidare i livet. Viss dei er usikre på vegen vidare, må dei ikkje føle seg pressa - likevel om  mange av medelevar skulle ha bestemt seg for kursen vidare.

Vi ønskjer dei flotte ungdommane våre alt godt vidare!

Her kan du sjå foto av VG3-klassane frå avslutningsfesten:

3STA, Ingvild Espeland Øvrebø.JPG

3STA, Foto Ingvild Espeland Øvrebø.

3STA, under talen, Ingvild Espeland Øvrebø.JPG

3STA, under talen frå rektor. Foto Ingvild Espeland Øvrebø.

3STB, Marit Hjelle Vie.jpg

3STB, foto: Marit Hjelle Vie

3STC Kjersti Kaldhussæther Tilseth.jpg

3STC, foto - Kjersti Kaldhussæther Tilseth

3STD, heile klassen, Inger Grønntun.jpg

3STD Heile klassen samla. Foto - Inger Grønntun

3STD, Guttastemning, Inger Grønntun.jpg

3STD Guttastemning. Foto - Inger Grønntun

3STD, Girlpower, Inger Grønntun.jpg

3STD Girlpower. Foto - Inger Grønntun

3STD, Daniel heldt tale til klassen, Inger Grønntun.jpg

3STD Daniel held tale til klassen. Foto - Inger Grønntun

3STD, heile klassen, og Inger Grønntun og Ola Sølvberg.jpg

3STD Heile klassen, og lærarane Inger Grønntun og Ola Sølvberg. Foto - Hafstad vgs.

3MKA, foto 1 Ole Johnny Devik.jpg

3MKA, foto - Ole Johnny Devik

3MKA, foto Ole Johnny Devik.jpg

3MKA, foto - Ole Johnny Devik

Silja og Berit i 3MKA.jpg

3MKA, gåveoverrekking til lærarane i klassen. Foto - Ole Johnny Devik

3KDA portrett A x (nedskalert).jpg

3KDA, foto - Mona Fossdal

3KDA C Framfor skulen X (nedskalert).jpg

3KDA, foto - Mona Fossdal

3KDA og Svein B X (nedskalert).jpg

3KDA. Faglærar Svein i spagat i framgrunnen. Foto - Mona Fossdal