Ingressbilete Hafstad glaskunst X4B

Skuledagen

Du vil finne snarvegar/lenkjer til informasjon om prøveplan/vurderingsplan, årsplan, eksamen, og til læringsplattformar som Skuleportalen og skulearena - oppe til høgre på 1. sida til skulen si heimeside.

Her er ELEVINFORMASJON for nye elevar hausten 2020

Under snarvegane finn du kalenderen, der det ligg inne hendingar, arrangement og ferie/fridagar.

Her finn du informasjon om programområda ved skulen:

Kunst, design og arkitektur (KDA)

Medium og kommunikasjon (MK)

Studiespesialisering (ST)

Påbygging til generell studiekompetanse

Relaterte lenker