Hafstad vgs, foto - Mona Fossdal

Skulestart

Det nye skuleåret startar måndag 19. august. Elevane møter i kantina trinnvis til ulike tidspunkt på føremiddagen. Vg1 møter kl. 10.00. Vg2 møter kl. 11.00. Vg3 møter kl. 12.00. Om kvelden blir det halde informasjonsmøte for foreldra til Vg1-elevane kl. 18.00. VEL MØTT TIL NYTT SKULEÅR! Rektor

Annonse skulestart hausten 2019.jpg