Hafstad vidaregåande skule
Søknadsfrist høgare utdanning 15 april

Søknadsfrist høgare utdanning - 15. april

Hugs søknadsfristen til høgare utdanning. Du søkjer gjennom Samordna opptak. (https://www.samordnaopptak.no/info/) Dei som treng hjelp - kan ta kontakt med rådgjevarane Magne P. Aardal og Bjørg Dagunn Indrebø. 

 

Samordna opptak. (https://www.samordnaopptak.no/info/)

Viktige fristar:

15. april: Søknadsfrist.

20. april: Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 15. april.

1. juli: Siste frist for å omprioritere studieønska dine.