Hafstad vidaregåande skule
0001 A Løvetann (eitt lag)

Sommarskule i Matematikk

Sommarskulen er eit gratis tilbod fylkeskommunen arrangerer i samarbeid med Røde Kors for elevar i dei offentlege vidaregåande skulane og lærlingar i fylket. No kan du melde deg på!

I år blir det sommarskule i Bergen, ved Amalie Skram videregående skole, og vi har tilbod i matematikk for elevar og lærlingar, og i norsk for elevar med kort butid i Noreg og med ungdomsrett.  

Meld deg på sommarskulen