01 Valvake september 2019 B

Spenning under valvaken. 3mka-elevar deltok som fotografar

Valvaken 2019 ved Larris scene var ei fin oppleving. Ikkje berre for politikarane, men også for nokre elevar frå 3mka på Hafstad. Alle var spente på oppteljingane, og det greidde elevane frå medielinja å fange i bileta sine.

Tekst: Gard Skau Espeseth og Eva By Vikøren

Foto: Gard Skau Espeseth, Eva By Vikøren, Anders Magnus Kjærsdalen og Ole Johnny Devik

Det vart ein lang kveld, men elevane var til stades frå start til slutt for å få dei beste bileta. Det var ei lærerik oppleving, der elevane fekk følgje NRK som fluger på veggen. Det kom mykje godt ut av kvelden, for politikarane, men også for elevane som satt igjen med over 700 bilete.

1 Gard, Eva og Anders på opplærings.jpg

FOKUSERTE ELEVAR: F.v. Gard Skau Espeseth, Eva By Vikøren og Anders Magnus Kjærsdalen får innføring i korleis Nrk arbeider under slike arrangement. Dei er klare for alt valgvaken har å by op. Foto: Ole Johnny Devik

2 SP samtaler med AP, Høgre i bakgrunnen.jpg

GOD STEMNING: Jenny Følling og Nils Gjerland smiler over positiv statistikk for Senterpartiet. Foto: Eva By Vikøren

3 Jenny Følling og Ane Birkeland ser spente ut.jpg

REKORDTAL: Jenny Følling og Ane Birkeland er oppslukte av rekordstatestikken. Det er eit godt val for Senterpartiet i år. Foto: Eva By Vikøren

4 Tre ordførerkandidater, Olve - Robert - Jenny.jpg

SPENNING: Tre spente ordførarkandidatar er samla på eit og same bord. F.v. Olve Grotle (H), Helge Robert Midtbø (AP) og Jenny Følling (SP). Foto: Gard Skau Espeseth

5 KRF intervju (1).jpg

INTERVJU: Tore Storehaug blir intervjua om korleis det går med KrF under valet. Foto: Gard Skau Espeseth

6 Anders kaprer gode augneblink.jpg

FOTOGRAF: Anders Magnus Kjærsdalen tek bilder under valgvaken. Foto: Eva By Vikøren

7 AP intervju.jpg

I RAMPELYSET: Torbjørn Vereide (AP) får spørsmål om korleis det vil gå med partiet under valet. Foto: Eva By Vikøren

8 SP folk (1).jpg

GLADE: Det er god stemning blant Senterpartiets politikere. Foto: Eva By Vikøren

9 Venstre samtale.jpg

RESULTATER: Vigdis Tonning frå Venstre viser medpolitikere skuffande valgresultat for partiet. Foto: Gard Skau Espeseth

10 Skuffa, og Åleine med fornøgd.jpg

SKUFFA: Atle Hamar frå Venstre er ikkje nøgd med årets resultat. Foto: Anders Magnus Kjærsdalen. ÅLEINE MEN FORNØGD: Mark Taylor frå MDG sit for seg sjølv under valgvaken. Han er fornøgd med tala under valet. Foto: Eva By Vikøren

11 Sveler på valgvaken.jpg

SULTENE POLITIKARAR: I staden for sommarfuglar i magen, sikrar servitøren politikarane svelar i magen. Svelene var stor suksess.  Foto: Gard Skau Espeseth

12 AP Samtale.jpg

SAMTALE: Bjarte Kapstad snakkar med andre frå Arbeidarpartiet. Foto: Gard Skau Espeseth