Hafstad vidaregåande skule
Elevar med musikals innslag under juleavslutninga ved Hafstad vgs desember 2016

Elevar med musikals innslag under juleavslutninga ved Hafstad vgs desember 2016

Stemningsfull juleavslutning

Onsdag 21, desember blei det ein stemningsfull og hyggeleg juleavslutning ved Hafstad vgs. Det blei nissegraut i kantina, klassevise samlingar, og til sist ei felles samling i glasgården med tale ved rektor, og underhaldning. Klikk på tittelen for å sjå bilete frå juleavslutninga.

002 Nissegraut, og tale ved rektor på juleavslutninga desember 2016.jpg

Øvst: Elevar samla i kantina til nissegraut. Miljøkoordinator Ane Birkeland til høgre. Nedst: Rektor Nina Bygstad held tale til elevane på juleavslutninga.

001 Musikalske innslag av elevar på juleavslutninga desember 2016.jpg

Øvst: Vakker sang av Anne-Bjørg Ryssdalsnes Dombestein frå 3sta. Nedst: Hans-Kristian Holthe (student i York) og Jim Steven T. Igland frå 2mka, framfører "Little Wing" av Jimi Hendrix.

Foto: Ole Johnny Devik