Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving
Ingressbilete x3

Støtte og rådgjeving ved Hafstad vgs

I menyen kan du finne informasjon om rådgjevarane ved Hafstad vgs, Oppfølgingstenesta (OT), Pedagogisk psykologisk teneste (PPT), og om spesialpedagogikk- og spes.ped. koordinator ved skulen.