Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, 2020. Foto - Mona Fossdal

Hafstad vgs, 2020. Foto - Mona Fossdal

Streik

Frå og med i dag, 27. mai, er mange lærarar ved Hafstad vgs tatt ut i streik. Undervisninga til desse lærarane fell difor bort. Undervisning til lærarar som ikkje er tekne ut i streik går som normalt etter timeplanen. Elevar finn oversikt over timar som utgår/går som normalt - på Teams.