Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring/Studiekompetanse over 1 eller to år
Hafstad vgs Ingressfoto til Vaksenopplæringa

Studiekompetanse over 1 eller 2 år

Vidaregåande opplæringstilbod for vaksne

Skuleåret 2021 – 2022

Fagområde: Generell studiekompetanse

Oversikt over samlingar LITEN.jpg

Det er samling anna kvar veke i alle faga, med unntak av samfunnsfag som har tre fysiske samlingar per termin. Samlingane startar, kl. 16.00. Det er 4 undervisningstimar per samling. Prøvar/vurderingssituasjonar blir gjennomført på samlingane i faga. I tillegg blir det heildagprøvar på dagtid i norsk, matematikk og engelsk. Desse prøvane blir lagt til fredagar.

Undervisningsdag blir bestemt seinare. Ver merksam på at opplysningar knytt til faga kan bli endra.

Kontakt

Inger Karin 5.jpg

Inger Karin Oppedal

Pedagogisk leiar, ass. rektor

inger.karin.oppedal@vlfk.no

57 63 75 07 / 415 30 876

Margunn Brede svhv.jpg

Margunn Brede

Rådgjevar

margunn.brede@vlfk.no

57 63 75 03